Thursday, March 12, 2015

Rasa

Lama tak rasa manis madu
Selalu rasa pahit hempedu